1 2 3 ... 6 >

Trabzon Kazaziye - bestmysilver.com.tr

M.Ö. 2800 yılının ikinci yarısında hüküm süren lidyalılardan anadolu insanına miras kalmış olan günümüze kadar ulaşan bir tarihi değerdir. Neredeyse 5000 yıllık tarihi olan bu sanat hala bir çok takı ve eşyada kullanılmaya devam etmektedir. Kazaziye Tamamen el emeğine dayalı bir sanattır. İpek be naylon tel üzerine burulacak 0.08 mikron inceliğinde sarılan 24 ayar altın ve 1000 ayar gümüş ile yapılan yöresel bir el sanatıdır. 
Tarihi geniş bir zamana yayılan kazaziyenin mezopotamya  uygarlığından günümüze kadar gelmiş olduğu düşünülmektedir.  Mö 2800 yılının ortalarından sonra ise lidyalılardan anadolu insanına miras kaldığı söylenmektedir. Lidyalılarda görülen ilk eserler uçan at figürü ve kartal motifli kolyenin zincir kısmıdır. Osmanlı zamanında da anadolunun çeşitli yörelerinde kazazlık yaşatılmıştır. (B.C. It is a historical value that has been inherited to the Anatolian people from the Lydian ruling in the second half of 2800. This art, which has a history of almost 5000 years, still continues to be used in many jewelery and items. Kazaziye It is an art completely based on hand labor. It is a local handicraft made with 24 carat gold and 1000 carat silver wrapped in a thickness of 0.08 micron to be twisted on silk and nylon wire.
Kazaziye, whose history spans a long time, is thought to have come from the Mesopotamian civilization to the present day. It is said that after the middle of 2800 BC, it was inherited from the Lydian to the Anatolian people. The first works seen in the Lydians are the flying horse figure and the chain part of the eagle motif. During the Ottoman period, being a casual person was lived in various regions of Anatolia.
)

 

Bu dönende kaftanları zarif işleyişiyle süslemekteydi. Yine o dönemde kadın şalları ve başörtülerinin uc kısımlarına şerit olarak dikilir, bu şeritlere püsküller eklenirdi. Osmanlının heybetli padişahlarından olan Kanuni Sultan Süleyman’ın bu konuda yetenekli ve iyi bir usta olduğuda bilinmektedir. Günümüzde daha çom takı olarak kullanıldığını gördüğümüz kazaziye daha çok gümüşe işlendiğini görmekteyiz. Gümüş kazaziye bileklikler, kazaz kolyeler,  bunun güzel örnekleri arasındadır. Sık sık olmamakla birlikte hala kıyafet işlemelerindede kullanılmaya devam etmektedir. Kazaziye sanatında gerdanlık, bileklik ve ayakkabılar da üretilir. Bayanlar için modern, klasik kolye, küpe, bileklik, erkekler için ise 33'lü ve 99'lu örme tespihler ve imame ucuna takılan  kamçı püskülleri, kol düğme modelleri en çok tercih edilen ürünler arasında yer almaktadır. (In this era, caftans were decorated with their elegant work. Also in that period, the ends of women's shawls and headscarves were sewn as ribbons, and tassels were added to these ribbons. It is known that Suleiman the Magnificent, one of the imposing sultans of the Ottoman Empire, was a talented and good master in this regard. Today, we see that the kazaziye, which we see more used as jewelry, is mostly processed with silver. Silver accident bracelets and necklaces are among the beautiful examples of this. Although not often, it continues to be used in garment embroidery. Necklaces, bracelets and shoes are also produced in Kazaziye art. Modern, classical necklaces, earrings, bracelets for women, knitted rosaries with 33 and 99 pieces for men, whip tassels attached to the imame tip, and cuff button models are among the most preferred products.)

 

Kazaz işi ise 8 – 10 motiften oluşur, bu motifler işlenir, sonra montajı yapılır. Altın ve gümüş teller “çıkrık” adı verilen bir makine ile sarılır. Bu tellerin sarılması sırasında, içte kalan ipek iplik kıvrak tutularak sarma işlemi yapılır. Örgü sırasında sarım işleri tığ, şiş ve minik top altlıkları üzerine uygulanır. Daha sonra şiş ve tığlardan çıkarılır. İlk zamanlar toplar; kurşun toplarının üzerine sonra çirişli üçgen bezlerden yapılan minik toplara, şimdi ise ahşaptan yapılan topların üzerine örülmektedir. Bunun neticesinde bitmiş bir telin kalınlığı ise 03 – 05 mm kalınlığa ulaşır. Bu ürünlerin örgü şekilleri, ören kişilerin kendi özel isteklerine göre farklı model ve tasarımlarda şekillendirilebilir. Zarif görünümlerinin yanında bu ürünler aynı zamanda da sağlamdırlar. Kazazlık işlerinde halen uygulanmakta olan temel örgü formları dört türlüdür. Bunlar; balıksırtı, sürgü, top ve ajürdür. (Kazaz work consists of 8 - 10 motifs, these motifs are processed and then assembled. Gold and silver wires are wrapped with a machine called "spinning wheel". During the winding of these wires, the silk thread remaining inside is twisted and wrapped. During knitting, winding work is applied on crochet, skewer and tiny ball underlays. Then it is removed from the skewers and crochets. The first time balls; on the lead balls, then on the tiny balls made of triangular cloths, and now on the balls made of wood. As a result, the thickness of a finished wire reaches a thickness of 03-05 mm. The knitting shapes of these products can be shaped in different models and designs according to the special requests of the knitters. In addition to their elegant appearance, these products are also robust. There are four types of basic knitting forms that are still being used in casual clothing. These; Herringbone, bolt, ball and openwork.)

Son dönemlerde, ülkemizdeki bazı kurumların ve işletmelerin Kazaziye Sanatı'nın tanınmasına yönelik yaptıkları çalışmalar, bu sanatın dünya genelinde yayılmasına katkıda bulunmuştur. Bu sanatla ilgilenenler tarafından ortaya konulan ortak kanı, bu sanata yerli ve yabancı turistler tarafından çok ilgi gösterildiği yönündedir. Son zamanlarda bu teknik geliştirilerek ürün yelpazesine ayakkabı, çanta, anahtarlık, kemer, muskalık, çay tepsisi, bardakaltlığı ve birçok hediyelik eşya eklenmiştir. 
Kazazlık Sanatı Osmanlı İmparatorluğu zamanında anadolunun önemli yerlerinde yaşatılmıştır. Ancak Cumhuriyet kurulduktan sonra bu sanat sadece Trabzon da devam ettirilmiştir.
Kazazlık Sanatının devam etmesi ve yaygınlaşması için son zamanlarda Trabzon'daki bazı kurumlar ve Trabzon Kuyumcular Odası kurslar düzenlemekte ve iş bilen kişi sayısını artırmaktadır.
Şu an belki yaygın bir şekilde tanınmayan Kazazlık Sanatı yapılan çalışmalar ile çok yakın gelecekte dünyada talep edilen el sanatı ürünü olması beklenmektedir. (Recently, the studies carried out by some institutions and enterprises in our country for the recognition of Kazaziye Art have contributed to the spread of this art throughout the world. The common opinion put forward by those who are interested in this art is that this art is attracted by local and foreign tourists. Recently, this technique has been developed and added shoes, bags, key rings, belts, amulets, tea trays, coasters and many souvenirs to the product range.
The Art of Kazaz has been lived in important parts of Anatolia during the Ottoman Empire. However, after the establishment of the Republic, this art was continued only in Trabzon.
In order for the art of Kazazlık to continue and become widespread, some institutions in Trabzon and Trabzon Chamber of Jewelers organize courses and increase the number of people who know business.
The art of Kazazlık, which is not widely known at the moment, is expected to be a handicraft product demanded in the world in the very near future.)


Local and handmade every product makes you noticed in your environment. also, if it combines with precious metals, you will be the most remarkable person. Kazaziye is a Turkish jewelry making technique. you can found that special accessories in the northern Turkish city Trabzon. The Kazaziye made by hand with only 1000 carat silver or 24 carat gold. we prefer silver in our products and have many products that are made from 1000 carat silver.